اخبار اخبار

بازدید دانش آموزان هنرستان دخترانه مشکین از مرکز نوآوری


جمعی از دانش آموزان هنرستان دخترانه مشکین سه شنبه 17 اسفندماه از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید توضیحاتی در مورد سطوح حمایتی و روند ارائه طرح در مرکز نوآوری ارائه گردید و دانش آموزان با حمایت های این مرکز آشنا شدند.