نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جلسه آشنايي با اولويت هاي پژوهشي داد گستري يزد

برگزاري جلسه آشنايي با اولويت هاي پژوهشي داد گستري يزد

در جلسه اي با حضور نماينده دادگستري يزد اولويت هاي پژوهشي دادگستري در مورخ 05/05/93 در سالن اجتماعات پارك برگزار خواهد شد از اعضاي مركز نواوري دعوت بعمل مي ايد در اين جلسه شركت نمايند.

جهت ثبت نام با مركز تماس بگيريد