اخبار اخبار

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد


 
از دو طرح مخلوط کن سه بعدی و دستگاه فیدر چاپ و دایکات، اسفندماه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.
 این طرح ها به ترتیب محمدحسین کرمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیک طراحی کاربردی و عباس دهقان باغی دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد رشته مکانیک ساخت وتولید، با همکاری مشاورین مرکز نوآوری پارک یزد به انجام رسید.
گفتنی است مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از صاحبان ایده در سطوح مختلف برای اجرایی سازی طرح ها حمایت می نماید. این حمایت ها شامل مشاوره، کمک های مالی و کمک به ثبت اختراع طرح های موفق می باشد.