اخبار اخبار

مرکز نوآوری برگزار می کند


دوره عمومی و کاربردی مکانیک به همراه طراحی با نرم افزار catia

مدت دوره : 24ساعت

مهلت ثبت نام : 17 اسفند

زمان شروع دوره: پنجشنبه ساعت 13 -8 

لینک ثبت نام: http://www.parsanelc.ir/?pages=kargah&id=31

سرفصلهای دوره آموزشی به شرح زیر می باشد: