نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي تا پانزدهم شهريور تمديد شد


دبير شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي و مدير كل امور جشنواره‌ها و مسابقات علمي و فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اعلام کرد: مهلت ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي تا پانزدهم شهريور تمديد شد.

به گزارس روابط عمومی پارك و به نقل از وزارت علوم، دكترعليرضا الهياري گفت:  ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي به صورت الكترونيكي است و تاپانزدهم شهريور ادامه دارد لذا متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به آدرس الكترونيكي www.khwarizmi.ir  نسبت به ثبت نام در اين جشنواره اقدام کنند.

گفتنی است جشنواره جوان خوارزمي هر ساله توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار و در آن طرحهايي از نخبگان و نوآوران جوان كشور مورد ارزيابي قرار گرفته واز طرحهاي برتر تقدير می‌شود.