نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج شورای مرکزنوآوری93/5/13

نتایج شورای مرکز نوآوری مورخ 93/5/13

بسمه تعالی

 

(پذیرش)

ردیف

عنوان ایده

نماینده گروه

نتیجه شورا

زمان مصاحبه

1

دستگاه روکش بار کامیون

 

محمود حیدری

پذیرش درشورا

10:30

2

ذخیره واستفاده از آب سرد لوله بین آب گرم کن و شیر آب گرم

 

مجتبی فروزانفر

پذیرش درشورا

11:00