ارتباط با مرکز ارتباط با مرکز

 

آدرس : یزد/ بلوار دانشجو/ سه راه تعاون/ مجتمع ادارات/ ساختمان پارک علم وفناوری/ طبقه اول/ مرکزنوآوری زیست فناوری

 

تلفن های تماس : 9-38251358/ 035 داخلی 3 و 035/38245897     کدپستی : 8916188187

 

سایت : خانه/http://noavari.ystp.ac.ir/web/bt    

ایمیل :

  ss.mirjalily@gmail.com

noavarizist@ystp.ac.ir