Skip to Content

معرفی مرکز نوآوری معرفی مرکز نوآوری

سطوح تعریف شده سطوح تعریف شده

رویکرد مخاطبین حمایت مالی هدف از حمایت
سطح 1

دانش ‏آموزان

طرح‏های مسابقه‏ای

20.000.000ریال

آموزش و کسب مهارت اولیه

هدایت به سمت ارایه طرح‏های مهارتی و نوآورانه

سطح 2

دانشجویان کارشناسی

طرح‏های مهارتی و مسابقه‏ای

40.000.000ریال

آموزش و کسب مهارت پیشرفته

هدایت به سمت ارایه طرح‏های نوآورانه و تیم‏سازی

سطح 3

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

طرح‏های نوآورانه

60.000.000ریال

تیم‏سازی

هدایت به سمت ارایه طرح‏های نوآورانه کاربردی

سطح 4

تیم ساختار یافته

طرح‏های فناورانه و کاربردی

استفاده از تسهیلات

هدایت به سمت تجاری‎سازی

تشکیل شرکت و اجرای طرح‏های کاربردی