نام مجري عنوان طرح تاريخ جلسه دفاعيه
آقايي زاده بكارگيري فناوري ج.هر افشاني براي الكترودهاي پارچه اي حاوي نانو ذرات نقره 92/1./28
علي برزگري توليد جوهر ماركر 92/1./28
مجيد نقيب زاده بهبود و ارتقا دستگاه چرخ ريسي جهت تهيه نانو الياف  92/2/18
  توليد الياف پلي استر اصلاح شده با قابليت تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از سيال يوني حين فرايند ذوب ريسي 91/12/21
امين الرعايا - افضلي طراحي و ساخت دستگاه اعلام غريق 92/3/1
حسين ابوطالبي طرح بهينه قطار و تونل 92/3/1
مهدي دهقان بهبود خواص سطح آلومينيوم به كمك فرايند FSP و ايجاد لايه كامپوزيت سطحي با ذرات سراميك 92/3/22
محمد خاني ردياب 92/4/19
سكينه كريمي عمل آوري خمير چوب و الياف 92/4/26
علي ابويي توليد سم كوپر اكسي از پساب كارخانه هاي برد شويي 92/5/9
بدرالسادات طباطبايي توليد پارچه ضدباكتري به وسيله تثبيت نانو روي 92/5/16
محمد غفوري ورزنه ربات مار شكل 92/5/30
فائقه كريمي پماد سوختگي فوق سريع با استفاده از تركيبات شيميايي - دارويي گياه گل مرداب 92/6/13
عذرا رجايي منش  ربات مسير ياب آتش نشان 92/7/3
سعيد امجد استخراج و شناسايي رنگدانه از پوست بادمجان و كاربرد آن در صنايع غذايي و منسوجات 92/7/3
حميد اوليا گيرنده باند GSM 92/7/17
محمد حسين حاجي زينلي ساخت دستگاه شستشوي وسايل آزمايشگاه 92/8/8
ابوالفضل دهقاني زاده ساخت صفحه سنگ سايش آهن و بدست آوردن فرمول مواد اوليه و شيوه ساخت 92/8/1
شهاب زارع حسين آبادي طراحي و ساخت پرنده هدايت از دور 92/9/13
عليرضا قانع بر كارتهاي ارتباط داده DAQ  ايراني 92/9/13
رئوف حميدي تميز كننده فيلتر 92/10/4
سيد سجاد موسويان قهفرجي بهبود خواص مقاومتي و نفوذ پذيري بتن با استفاده از نانو ذرات منيزيم 92/10/25
صائب صالحي ؟؟ ربات مسير ياب 20 سنسوره 92/10/25
ندا جمشيدي دارو گياهي كاهش دهنده قند خون با فرمولاسيون جديد 92/11/2
مهدي عسگرشاهي ساخت ربات درجه سه آزادي 92/11/2
عماد پژمان تشخيص اجسام با پردازش تصوير و مرتب سازي آنها  92/11/2
سعدي حسين پور غبارگير 92/11/30
احمد رنجبر دستگاه پيش بيني تشخيص و مبارزه با سرمازدگي 92/11/30
محمد دهقان پمپ بتن 92/12/27
سعيد خبيري گرم كن كوره خورشيدي 92/12/27