آموزش مهارت فناوری هوا و فضا در مرکز نوآوری

آموزش مهارت فناوري هوافضا در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد توسط یکی از اعضای این مرکز و در قالب دوره آموزشی از 4 شهریور 95 آغاز شد.

یکی از ماموریت های مرکز نوآوری، برگزاری دوره های آموزشی- مهارتی و ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ به صاحبان ایده است، که در این راستا این مرکز اقدام به برگزاری دوره آموزشی هوافضا توسط یکی از اعضای خود نموده است. در این دوره آموزشی شرکت کنندگان در قالب تیم های سه نفره طرحی در زمینه هوافضا به مرکز نوآوری ارائه و در پایان دوره باید بتوانند طرح های ارائه شده خود را اجرایی نمایند

جواد متوسل المهدی، مدرس این دوره آموزشی که خود یکی از اعضای مرکز نوآوری بوده و طرح های خود را در این زمینه با حمایت این مرکز اجرایی نموده، در گفتگویی با بیان اینکه مدت 5 سال است با مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در ارتباط هستم، گفت: در این مدت چندین عمود پرواز و ربات طراحی و با حمایت مرکز نوآوری به مرحله اجرا درآوردم.

وی افزود: در این دوره آموزشی سعی دارم تجربه هایی که از شکست های خود در زمینه ساخت عمود پرواز کسب کرده ام را به شرکت کنندگان بیاموزم.

گفتنی است،این دوره آموزشی با همکاری مرکز نوآوری مجتمع آموزشی جوادالائمه(ع) و در راستای تفاهم نامه این مجتمع با پارک علم و فناوری یزد برگزار می شود.