طرحهای خاتمه یافته سال 1394

 

نام مجري عنوان طرح تاريخ جلسه دفاعيه
مریم نیک منش جداکردن نفت از آبهای آزاد 1394/01/25
جواد متوسل المهدی ربات جنگجو 1394/01/25
مریم توحیدی نیا بررسی تاثیر دارچین در تقئویت سیستم ایمنی مرغ گوشتی 1394/02/01
امیر حسین موسوی پوسته پایدار ساختمانی 1394/04/02
فرزانه نادی تشخیص ترک پولوس 1394/04/02
اسمعیل بلور طراحی و ساخت نمونه آزمایشی بازیافت آب  1394/04/02
بهرام عابدی تععین بهبود خواص سطحی فولاد ساده کربنی توسط ایجاد یک لایه سطحی بوسیله جوشکاری 1394/06/08
سجاد دهقان ربات پرنده 1394/06/08
نیما کارگر ربات جاروبرقی 1394/07/08
عباس دعقان باغی پلاکومتر 1394/07/08
محمد احمدی طراحی و ساخت دستگاه تست ارتعاشب دسته موتور خوردو 1394/07/22
جواد زارع  ربات جنگجو 1394/07/22
مهدی فخری ساخت فیلم کوتاه 1394/07/22
اعظم سهیلی پور استحکام سنجی پارچه های تاریخی با استفده از نانوذرات صمغ درخت اقاقیا 1394/07/29
مهران ربانی   1394/07/29
صادق جنگجو جلیقه هوشمند 1394/08/13
میثم بخشی پرینتر سه بعدی 1394/09/04
سیدمحمود موسوی تهیه پارچه رسانا 1394/09/10
هاجر محمودی سنتز 1394/09/18
جابر دهقانی ربات کواد با منبع تغذیه خورشیدی 1394/10/02
محمود حیدری  دستگاه روکش بارکامیون 1394/10/16
مصطفی ناظمی اردکانی طراحی و ساخت کارتهای کنترلی موتوروالو 1394/10/23
آزیتا آریایی نژاد2 زمان سنج هوشمند احياي نوازاد 1394/11/07
سید ابوالفضل طباطبایی سیستم رای گیری الکترونیکی 1394/11/28
الهه باغی  تولید فیلم های زیست تخریب پذیر 1394/11/28
محسن میرزایی ربات  1394/12/05
حدیث عالی پور تولید چسب زخم.... 1394/12/05
جواد متوسل المهدی 2 ربات پرنده تصویربردار 1394/12/12