طرحهای خاتمه یافته سال 1395

 

نام مجري عنوان طرح تاريخ جلسه دفاعيه
 الهام پورذاکری دستگاه تشخیص دیابت با استفاده از بخار دهان 1395/01/25
مسلم اعظم فر نمایشگر جدید خط بریل 1395/02/01
پریسا صفایی طراحی و ساخت هیبرید 180 درجه فشرده 1395/02/15
خانم دهقان نیری سینک ضدعفونی کننده 1395/02/29
نوید موسوی بداغ آبادی دستگاه انتقال ضریب گرما 1395/02/29
امیر دهقان ژل ارگانیک سرمازادبا قابلیت نگهداری دمای زیر صفر 1395/04/26
مرضیه شریفی تاثیر پرتو دهی الکترونی بر ریزساختارها 1395/05/06
الهه مهبودی آنتن مونوپالس پهن باند با پلارزاسیون دوگانه 1395/05/13
سروش کریمی قفل زنجیره ای 1395/05/20

محمدمومنی                                      نرم افزار پزشک یار