Skip to Content

مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد به منظور ارائه خدمات بهتر به  نوآوران، مراکز نوآوری  تخصصی  ایجاد نموده است، درهمین راستا نوآوران لازم است به منظور ارائه طرح و یا کسب اطلاعات از حمایتهای تخصصی در رشته مورد نظرخود به  سایت تخصصی این مراکز مراجعه نمایند.