Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دوره عمومی و کاربردی مکانیک دوره عمومی و کاربردی مکانیک

کارآموزی در مرکزنوآوری کارآموزی در مرکزنوآوری

اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در سالن وحدت حضور استاندار محترم و جمعی از مسئولین در هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات نوآوری و دانش آموزی انعقاد تفاهم نامه ملي شدن مسابقات نوآوري و ابتكارات دانش آموزي حضور معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در اختتامیه هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نواوری دانش آموزی تجلیل از برگزیدگان مرکز نوآوری با حضور مديركل آموزش و پرورش استان يزد تجلیل از برگزیدگان مرکز نوآوری با حضور مديركل آموزش و پرورش استان يزد امضاء تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه UPMمالزی
در شورای شهریور ماه مجریان دوطرح کوادکوپتر با قابلیت شناسایی و کوادوکوپتر سم پاش با چتر نجات دفاع کردند و نتیجه...
کارآموزی و کارورزی   طرح کارآموزی و کارورزی با همکاری پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد توسط شرکت...
در شورای تیر ماه دو طرح ساهت ربات جنگجو و دستگاه بندکشی مورد استفاده در صنعت ساختمان توسط اعضای شورای مرکز نوآوری...
طرح های زیر در شورای مرکز نوآوری برگزار شد و نتیجه آن به صورت زیر می باشد:     ردیف...
در این شورا از دو طرح هاورکزافت و طرح ربات جنگجو که در مسابقات شریف شرکت کرده بودند دفاع شد ردیف ...
جشنواره نوآور برتر که هر ساله به همت پارک علم وفنا وری یزد برگزار می گردد 2 تیم از دانشجویان دانشگاه یزد با...
جشنواره نوآور برتر که هر ساله به همت پارک علم وفنا وری یزد برگزار می گردد 2 تیم از دانشجویان دانشگاه یزد با...
پذیرش   ردیف نام و نام خانوادگی عنوان ایده نتیجه پذیرش ...
  دفاعیه   ردیف نام و نام خانوادگی عنوان ایده ...
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان ایده نتیجه پذیرش 1 مهدی...
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان ایده نتیجه دفاع 1 مصطفی...
  پذیرش:       ردیف   نام و نام خانوادگی ...
v   پذیرش       ردیف   نام و نام خانوادگی ...
     ردیف   نام و نام خانوادگی عنوان ایده نتیجه...
  ردیف   نام و نام خانوادگی عنوان ایده نتیجه شورا پذیرش ...
جلسه شورای مرکز نوآوری در تاریخ 96/07/19 تشکیل و طرح های زیر بررسی گردید   ردیف ...