ثبت نام در بازديد ودوره هاي آموزشي ثبت نام در بازديد ودوره هاي آموزشي

به منظورسهولت درثبت نام در بازديد ها ودوره هاي آموزشي مركز نوآوري ،اعضاي مركز نوآوري پارك علم وفنا وري يزد مي توانند ازفرم زير جهت ثبت نام استفاده نمايند.

اطلاعات بازديد ودوره هاي آموزشي ازطريق پيامك به اطلاع شما خواهد رسيد

در اين قسمت ثبت نام نماييد در اين قسمت ثبت نام نماييد

Text to Identify