برگزاری جلسه هماهنگی شورای پذیرش مرکز نوآوری در محل پردیس فناوری دانشگاه یزد


جلسه هماهنگی شورای پذیرش مرکز نوآوری صبح چهارشنبه 13 بهمن در محل پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک، مدیران مرکر نوآوری این پارک و جمعی از اساتید دانشگاه یزد برگزار شد، پیرامون مسائلی از قبیل تدوین آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری، انواع تسهیلات برای دانشجویان و مالکیت حقوقی طرح های اجرایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز طرح های پذیرش شده، چگونگی پرداخت هزینه های قطعات و آزمایشگاه و برگزاری جلسه توجیهی برای اساتید از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است، در پایان این جلسه معاون فناوری و نوآوری پارک یزد طی بازدیدی از مرکز شتاب دهنده نوآوری پیشگامان دانشگاه یزد، از نزدیک در جریان روند فعالیت صاحبان ایده در این مرکز قرار گرفت.